Fakultet MRP

CEL I OPIS PROJEKTU

Celem nowej wspólnej inicjatywy PSN NPR, WNoZ WUM, Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz IFMSA Poland było wprowadzenie fakultetu Metody Rozpoznawania Płodności na pozostałe uczelnie medyczne w kraju.

Fakultet MRP ma na celu przybliżenie studentom współczesnych metod rozpoznawania płodności wypracowanych w różnych ośrodkach naukowych na świecie, w oparciu o wskaźniki fizjologicznie występujące w cyklu miesięcznym kobiety, np. metod jednowskaźnikowych (Metoda Billingsów, Creighton Model System), wielowskaźnikowych (np. metoda angielska podwójnego–sprawdzenia, metoda profesora Rötzera).

Podstawowym celem spotkań jest zapoznanie kursantów z fizjologią cyklu kobiety i wskaźnikami płodności, nauka ich obserwacji oraz interpretacji kart cykli, zarówno tych o przebiegu typowym, jak i w sytuacjach szczególnych (np. laktacja, cykle po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, w premenopauzie, w przypadku zaburzeń cyklu, czy diagnostyki przyczyn niepłodności).

Wiedza przekazana na zajęciach umożliwia studentom samodzielne stosowanie metod rozpoznawania płodności, jednocześnie informując o ich wysokiej przydatności w diagnostyce lekarskiej zaburzeń cyklu menstruacyjnego. Fakultet zawiera elementy promocji zdrowia prokreacyjnego szczególnie istotne w obecnej sytuacji zapaści demograficznej w krajach Europy.

Zajęcia mają formę zarówno seminariów, jak i ćwiczeń (rozwiązywanie kart obserwacji cyklu wg metody angielskiej) i są prowadzone przez ekspertów z wyżej wymienionych dziedzin tj. lekarzy, położne i instruktorów metod rozpoznawania płodności.

POWSTANIE PROJEKTU

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny wydało rekomendacje dla instruktorów metod rozpoznawania płodności w całym kraju. Podpisali je: Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch- Gajzlerska, Prof. dr. hab. n. med. Bogdan Chazan, lek. Ewa Ślizień- Kuczapska, lek. Natalia Suszczewicz, Alicja Przywózka oraz Michał Walczewski (IFMSA).

25. listopada 2011 w Laskach, miało miejsce walne zebranie PSN NPR, na którym został ogłoszony projekt wprowadzenia zajęć z zakresu metod rozpoznawania płodności i zdrowia prokreacyjnego na uczelnie medyczne w kraju, którego koordynatorem została lek. Natalia Suszczewicz. Ze strony IFMSA studentka Alicja Przywózka, lokalny Koordynator Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, zobowiązała się zachęcić studentów odpowiadających za edukację medyczną w oddziałach regionalnych IFMSA do organizacji warsztatów metod rozpoznawania płodności, które od strony merytorycznej koordynowaliby członkowie Oddziałów Regionalnych PSN NPR. Warsztaty miały być sposobem zainteresowania oraz zwrócenia uwagi studentów medycyny na istotę tematu płodności oraz zdrowia prokreacyjnego. Intencją organizatorów warsztatów było również utworzenie listy osób popierających wprowadzenie fakultetu MRP na danej uczelni medycznej w kraju

POSZCZEGÓLNE UNIWERSYTETY MEDYCZNE

- Warszawa
- Gdańsk
- Wrocaław
- Poznań
- Lublin
- Toruń
- Białystok
- Kraków
- Katowice

POLECAMY