VIII Edycję cyklu „Profilaktyka Zaburzeń Zdrowia Prokreacyjnego” - Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny

 

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP przy Specjalistycznym Szpitalu św. Zofii w Warszawie

Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Duszpasterstwo Akademickie UKSW

zapraszają na:

VIII Edycję cyklu „Profilaktyka Zaburzeń Zdrowia Prokreacyjnego”

Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny

oraz

Jubileusz XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR)


19 maja 2019 r.,
Auditorium Maximum UKSW, Budynek 21
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa


 

9:00

Msza święta pod przewodnictwem Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

 Ks. dr Przemysława Drąga

10:00 – 12:30

Otwarcie Sympozjum Słowo wstępne

I sesja: „Płodność – zrozumieć język ciała kobiety”.

Moderatorzy: Prof. Maria Ryś, dr inż. Krzysztof Walczak, prof. Andrzej Urbaniak

10:15 – 10:40

Prezentacja Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF). Akredytacja metody objawowo- termicznej podwójnego sprawdzenie przez IEEF. Możliwości międzynarodowej współpracy lekarzy i instruktorów Metod Rozpoznawania Płodności w zakresie rozwoju medycyny naprawczej w ramach International Institute for Restorative Reproductive Medicine (IIRRM).

Sigrun Ohme Peters, president IEEF (European Institute for Family Life Education)

Ewa Ślizień Kuczapska vice president IEEF, IRRMS International Advisory Committee

10:40 – 10:55

Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w monitorowaniu zdrowia prokreacyjnego kobiet oraz w lekarskiej diagnostyce zaburzeń płodności małżeńskiej. Wartość karty cyklu i perspektywa współpracy
z lekarzem w pracy z pacjentami.

lek. Ewa Ślizień Kuczapska Instruktor NPR, NFP Medical Consultant, Vice President IEEF, Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie,
I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, mgr Mirosława Szymaniak Instruktor NPR, CrMS, Komisja Szkoleniowa PSNNPR, Poznań

10:55 – 11:25

Goście z Białorusi: dr teologii Władysław Wołochowicz, instruktor NPR, Fundacja Otwarte Serca, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Witebskiej oraz mgr nauk o rodzinie Helena Wołochowicz, instruktor NPR, Fundacja Otwarte Serca.

11:25 – 11:50

Diagnostyka owulacji - czy można poznać dzień i godzinę?

lek. Natalia Suszczewicz rezydent położnictwa i ginekologii w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie, Instruktor NPR; Natural Family Planning Medical Consultant.

11:50 – 12:05

Zdrowie prokreacyjne - między stylem życia a epigenetyką.

dr n. med. Justyna Stępkowska

Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12:05 – 12:35

Płodność kobiety w sytuacjach szczególnych – po porodzie, po antykoncepcji, w premenopauzie. Współdziałanie zespołu: lekarz- nauczyciel NPR - pacjent.

lek. Ewa Ślizień-Kuczapska, lek. Aleksandra Mędza, Fundacja NaproCenrum Gdańsk, Nauczyciel NPR, CrMC, mgr Magdalena Ogrodowczyk, Centrum Pomocy Rodzinie Łódź, Instruktor NPR,
mgr Maria Kuźmiak
Instruktor NPR, Komisja szkoleniowa Poznań
dr n. med. Iwona Rawicka
Instruktor NPR, NFP Medical Consultant, Adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

12:35 – 13:05

PRZERWA KAWOWA

13:05 – 14:45

II sesja „Pomoc medyczna i psychoterapeutyczna w wybranych stanach zaburzeń płodności”

Moderatorzy: prof. dr hab. n med. Michał Rabijewski, dr Agnieszka Borowska Turyn, dr Dorota Sys

13:05 – 13:25

Jak substancje psychoaktywne wpływają na płodność kobiety
i mężczyzny?

mgr Magdalena Smaś-Myszczyszyn, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor terapii uzależnień seksuolog. Kierownik Studiów Podyplomowych psychoterapii uzależnień w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

13:25 – 13:50

Operacyjne i zachowawcze leczenie mięśniaków macicy. Specyfika leczenia operacyjnego w naprawczej medycynie prokreacyjnej

dr n. med. Radosław Maksym, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, Szpital Specjalistyczny św. Zofii, Warszawa.

13:50 – 14:15

Immunologiczne przyczyny zaburzeń płodności, możliwości terapii

dr n. med. Katarzyna Jankowska, Klinika Endokrynologii CMKP Bielany Warszawa.

14:15 – 14:40

Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych jako wyraz troski
o zdrowie prokreacyjne i profilaktyka niepłodności. Czy metody rozpoznawania płodności mogą być pomocne?

dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Profesor ICZMP

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi

14:40 – 14:45

Pytania i odpowiedzi.

14:45 – 15:00

PRZERWA KAWOWA

15:00 – 16:00

III sesja „Potencjał płodności- jak go wzmocnić?”

Moderatorzy: lek. Hanna Ruta, lek. Lidia Wardowska

15:00 – 15:15

Prezentacja aplikacji na urządzenia mobilne do prowadzenia obserwacji wg metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia

mgr inż. Remigiusz Szwabowicz, programista, Oddział Wrocławski PSNNPR

15:15 – 15:35

Mikroflora kobiecej pochwy - zaburzenia i profilaktyka

dr n. biol. Monika Pytka, mikrobiolog, adiunkt w Katedrze Mikrobiologii, Biotechnologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

15:35 – 15:55

Dieta przeciwzapalna jako element leczenia zaburzeń płodności
u kobiet i mężczyzn

mgr Barbara Sawaniewska, dietetyk, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW Warszawa

15.55 – 16.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


Za udział w konferencji lekarze mogą otrzymać 6 punktów edukacyjnych

Zapisy i info na stronie: https://www.psnnpr.com/konferencja2019

Otwarta sesja posterowa, warsztaty ABC Rozpoznawania Płodności.

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian
w programie z przyczyn od nich niezależnych.


POLECAMY