Psychologia i socjologia

Profil użytkownika naturalnych metod rozpoznawania płodności dr Agnieszka Chrobak, mgr Renata Zdulska, lek. Elżbieta Gołąb
Zmiany płodności w rodzinach w Polsce i w Europie - w XXI wieku Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński
Rola położnej w nauczaniu metod rozpoznawanie płodności a system kształcenia położnej dr n. med. Grażyna Bączek, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska
Kontakt rodziców z dzieckiem prenatalnym dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela
Psychologiczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela
Poznaj potęgę kobiecego cyklu mgr Małgorzata Mąsiorska, FCP

POLECAMY