Poznań

UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU

Koordynator PSN NPR o. Poznań: mgr Mirosława Szymaniak, e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Od roku akademickiego 2012/13 treści dotyczące zdrowia prokreacyjnego i metod rozpoznawania płodności są włączone w fakultet medycyny laboratoryjno-klinicznej, którego opiekunem jest Prof. Lech Troliński - kierownik Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Trzy z pięciu trzygodzinnych spotkań poświęcone są m.in. diagnostyce laboratoryjno- klinicznej fizjologicznej płodności i niepłodności w cyklu menstruacyjnym, diagnostyce i leczeniu zaburzeń cyklu oraz warsztatom dot. tematyki zdrowia prokreacyjnego.

 

 

 

FAKULTET MRP

POLECAMY