Dlaczego częstość defektów genetycznych po zapłodnieniu pozaustrojowym jest wyższa?

Poniżej prezentujemy wykład Pana Profesora z Konferencji w Wadowicach Primum non nocere, z dnia 4.10.2014r. :

Dlaczego częstość defektów genetycznych po zapłodnieniu pozaustrojowym jest wyższa?

 
Author: PROF. DR HAB. STANISŁAW CEBRAT
- Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Genomiki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor ponad 160 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji; populacji, głównie w anglojęzycznych, recenzowanych czasopismach naukowych; w swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych; światowych laboratoriach: Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, Uniwersytet Claude Bernard w Lyonie; od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec; od 1974 r. wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematyków.

POLECAMY