Wykłady z Konferencji w Wadowicach

Poniżej prezentujemy wykłady z Konferencji w Wadowicach Primum non nocere, która odbyła się 4 października 2014 roku:

Prof. dr hab. Stanisław Cebrat
Dlaczego częstość defektów genetycznych po zapłodnieniu pozaustrojowym jest wyższa?
 
mgr Agnieszka Chmiel- Baranowska
Hospicjum Perinatalne- model Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
 
Prof. dr hab. n. med. Maria Majewska
Czy w XXI wieku szczepienia są potrzebne? Choroby cywilizacyjne związane ze szczepieniami.
 

POLECAMY